ادیان و مهدویت

در تمام ادیان و مکاتب جهان به گونه ای نیاز به مصلح و منجی وجود دارد, اگرچه ادیان توحیدی در تحول جهانی مهدوی اتفاق نظر دارند.

  • بسیاری از دانشمندان اهل سنت به ولایت امام زمان (عج) اعتراف نموده و ائمه (ع) را تنها رهروان راه شریعت به شمار آورده اند.
  • بسیاری از آیات قرآن در مورد ظهور منجی در آخر الزمان و علائم ظهور او سخن به میان آورده و اراده قطعی الهی در پیروزی مستضعفان را تبیین کرده اند.

بعضی از آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) بیانگر ضرورت وجود حجت در هر زمان و عدم کفایت فطرت برای هدایت انسان هاست.

فطرت , حکمت , لزوم وجود انسان کامل به عنوان نقطه اعتدال ,  فلسفه تاریخ و قاعده لطف از جمله دلایل عقلی برای اثبات لزوم حجت در هر عصر و زمان است.

در کتب عهذین(تورات و انجیل) بشارت های زیادی به آمدن پیامبر آخرالزمان و ظهور منجی آمده اگرچه بعضی از آنان مورد تحریف قرار گرفته است.

کتابخانه

درس های آیت الله امامی کاشانی

  • عبارت است از …
  • عبارت است از …
  • عبارت است از …
  • عبارت است از …

آدرس سایت
WWW.KHATEAMAN.COM

 

آدرس تلگرام
KHATE_AMAN@

آدرس تلگرام
KHATE_AMAN@

به بالای صفحه بردن