مهدویت در کلام اهل سنت

قسمت یازدهم

قسمت 11 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « امام فخر رازی (1) » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   اعتراف فخر رازی از علمای اهل سنت به هویت شخصی امام بحث پیرامون نظرات دانشمندان بزرگ اهل سنت در باره وجود مقدّس امام زمان (ع) بود، …

قسمت یازدهم ادامۀ مطلب »

قسمت دهم

قسمت 10 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « عوامل ضرورت وجود انسان کامل در هر زمان » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   علت اعتقاد اهل سنت و مسیحیت در ضرورت وجود انسان کامل بحث پیرامون نظرات عرفا و اهل سنت بود، که با شیعه …

قسمت دهم ادامۀ مطلب »

قسمت نهم

قسمت (9/)55 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « عبدالوهاب بن احمد شعرانی (2) » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   اعتقاد «عبدالوهاب شعرانی» از علمای اهل سنت به ولادت امام مهدی (ع) بحث پیرامون نظرات علمای بزرگ اهل سنت بود، که با شیعه امامیه در هویت …

قسمت نهم ادامۀ مطلب »

قسمت هشتم

قسمت (8/)54 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « عبدالوهاب بن احمد شعرانی و عطار نیشابوری » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   اعتقاد عبدالوهاب شعرانی از علمای اهل سنت به ولادت امام عصر (ع) در مباحث گذشته بیان شد، عدّه زیادی از علمای بزرگ اهل سنت …

قسمت هشتم ادامۀ مطلب »

قسمت هفتم

قسمت 7 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « محیی الدین عربی  » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   اعتراف محیی الدین عربی به هویت شخصی امام زمان (ع) در مباحث گذشته بیان گردید، که عده زیادی از بزرگان و علمای اهل سنت با شیعه …

قسمت هفتم ادامۀ مطلب »

قسمت ششم

قسمت 6 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « تبیین قیام مهدوی در اشعار دعبل خزاعی » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   علمای اهل سنت و اعتراف به مهدویت در بیان اشعار دعبل خزاعی در بحث‌های گذشته گفتیم: گروهی از علمای اهل سنت مانند شیعه …

قسمت ششم ادامۀ مطلب »

قسمت پنجم

قسمت 5 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « حدیث سلسله الذهب، عطار نیشابوری » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   توصیف امام عسکری (ع) در کلام بلاذری به «ابو السید المحجوب» بحث پیرامون نظرات عدّه زیادی از علمای بزرگ اهل سنت بود، که با شیعه …

قسمت پنجم ادامۀ مطلب »

قسمت چهارم

قسمت 4 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « احمد بن محمد بلاذری و محمد بن محمد جزری شافعی » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   بیان حدیثی که بلاذری از امام زمان (ع) نقل کرده است بحث پیرامون گفتار گروهی از علمای بزرگ اهل سنت …

قسمت چهارم ادامۀ مطلب »

قسمت سوم

قسمت 3 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « علمای ظاهریه، و عطار نیشابوری » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   مراحل ولایت و امامت و آثار قرب به حق داشتن سخن پیرامون این بود، که بسیاری از علمای اهل سنت با شیعه امامیه در مساله امامت …

قسمت سوم ادامۀ مطلب »

قسمت دوم

قسمت 2 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع :  « علمای ظاهریه، و نورالدین عبدالرحمان بن احمد جامی » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   مراتب چهارگانه امامت و اعتراف علمای ظاهریه به امامت باطنی ائمه (عع) بحث این بود، که عده‌ای از علمای اهل سنت با شیعه …

قسمت دوم ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا