موعود جهانی از دیدگاه ادیان و مکاتب

قسمت یازدهم

قسمت 11 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « ابهام در منجی ادیان و امید بخش بودن اعتقاد به منجی در اسلام » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   چرا عقیده به منجی تنها در اسلام امید بخش است؟ در جلسات پیش بحث در باره نظرات مکاتب …

قسمت یازدهم ادامۀ مطلب »

قسمت دهم

قسمت 10 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « مادیون و توهم تحقق جهان بی طبقه » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   فوکویاما و اعتقاد به منجی بودن آمریکا بحث این بود که جهان امروز در برابر مساله منجی و مصلح چگونه فکر می‌کند، و نظر …

قسمت دهم ادامۀ مطلب »

قسمت نهم

قسمت 9 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « منجی و مصلح در آئین هندو » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   اعتقاد فراگیر به منجی در هند بحث این بود که قاطبه بشریت به مساله منجی و مصلح می‌اندیشد، یکی از جمعیت‌های عظیم دنیای امروز هندو …

قسمت نهم ادامۀ مطلب »

قسمت هشتم

قسمت 8 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « منجی و مصلح در آئین زرتشت » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   بحث پیرامون این بود که مکتب‌های جهان در رابطه با مصلح و منجی چگونه فکر می‌کنند، بحث ما در این جلسه در مورد آئین زرتشت …

قسمت هشتم ادامۀ مطلب »

قسمت هفتم

قسمت 7 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « گفتگو با جاثلیق آرام کشیشیان رهبر ارامنه » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   اعتراف جاثلیق به زنده بودن حضرت عیسی (ع) و نزول ایشان در دنیا گفتیم مساله مصلح جهانی در تمام مکتب‌ها با قدرت کامل جاری …

قسمت هفتم ادامۀ مطلب »

قسمت ششم

قسمت 6 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « گفتگو با روژه گارودی فیلسوف فرانسوی » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   در بحث‌های گذشته بیان کردیم، مکتب‌های مختلف از مسلمان، مسیحی، زرتشتی و بودایی همه به منجی و مصلح معتقدند، سخن در این بود که چگونه …

قسمت ششم ادامۀ مطلب »

قسمت پنجم

قسمت 5 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « نکته‌ای از پروفسور هانری برگسون » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   گسترده بودن بحث منجی و مصلح در بحث‌های گذشته گفتیم وقتی به مکاتب و ادیان و حتی به اندیشه‌های حکما و فلاسفه غرب توجّه شود، می‌بینیم …

قسمت پنجم ادامۀ مطلب »

قسمت چهارم

قسمت 4 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « عوامل پیروزی امام زمان (ع) در گفتگو با پل ریکور فیلسوف فرانسوی » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   بحث این بود، که دنیای امروز به رغم این که اصل وجود مصلح و منجی در عالم را یک …

قسمت چهارم ادامۀ مطلب »

قسمت سوم

قسمت 3 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « گفتگو با پروفسور پل ریکور مشهورترین فیلسوف معاصر فرانسوی » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   بحث در این موضوع بود، که اکنون در جهان سیاست‌ها و برخوردها با مساله مهدویت و منجی به چه صورت است، و …

قسمت سوم ادامۀ مطلب »

قسمت دوم

قسمت 2 اثری ماندگار از آیت الله امامی کاشانی (مدظله العالی) ❇️ موضوع : « گفتگو با فهمی هویدی نویسنده بزرگ مصر و شیخ محمد حبیب بن خُجه » 🔋 حجم : ⏰ زمان : متن برنامه :   بحث این بود که دنیای امروز در برابر مساله منجی و مصلح چه نظری دارد، در سفری که …

قسمت دوم ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا